MACHÁČEK, Jan. Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.
Uložit do Citace PRO