KOTAŠKA, Stanislav. Měření větrových oscilačních vln na nádrži [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miroslav Špano.
Uložit do Citace PRO