BUCHTOVÁ, Hana. Podpora a rozvoj lidských zdrojů pomocí fondů EU [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO