TICHÝ, Aleš. Vliv velikosti a tvaru zkušebního tělesa na modul pružnosti lehkých betonů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.
Uložit do Citace PRO