BERÁNEK, Tomáš. Hotel Aztec [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.
Uložit do Citace PRO