ZAHRADNÍKOVÁ, Lenka. Protipovodňová ochrana obce Brantice [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137561. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO