FIXELOVÁ, Veronika. Rekonstrukce polyfunkčního domu v Prostějově [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137599. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.
Uložit do Citace PRO