DUDA, Daniel. Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.
Uložit do Citace PRO