TUNKOVÁ, Eliška. Víceúčelový objekt v Pardubicích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO