VALCHA, Tomáš. Návrh vzduchotechniky wellness sportovního centra [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Blasinski.
Uložit do Citace PRO