ZACHOVALOVÁ, Pavla. Analýza MSP pomocí časových řad [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13768. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO