PROCHÁSKA, Martin. Variantní technické a cenové řešení rodinného domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137692. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO