MAJDA, Tomáš. Lomové testy vybraných těles se speciálním plnivem: experimenty a numerická simulace [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137703. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Keršner.
Uložit do Citace PRO