NOVÁK, Jakub. Diagnostika vybrané mostní konstrukce [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137704. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Žítt.
Uložit do Citace PRO