BŘEZINA, Jiří. Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137733. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.
Uložit do Citace PRO