ROUZEK, Jiří. Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO