KVÍČALOVÁ, Monika. Hotel Sachrův kopec Harrachov, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137741. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO