VONDŘEJC, Adam. Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO