REJZEK, Jan. Studie náměstí v České Skalici [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137745. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO