MATĚJÍČKOVÁ, Petra. Centrum paliativní péče [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.
Uložit do Citace PRO