RACHŮNKOVÁ, Radka. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.
Uložit do Citace PRO