ČERNÝ, Tomáš. Energetická optimalizace administrativní budovy [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Pavel Adam.

Uložit do Citace PRO