NOSEK, Jan. Nástroje z rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13781. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petra Sliwková.
Uložit do Citace PRO