NEUSCHL, Marcel. Betonová konstrukce spodní stavby administrativního objektu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137811. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO