DOBROVOLNÝ, Tomáš. Modelování a experimentální ověření lanového skluzu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137813. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.
Uložit do Citace PRO