KOPECKÝ, Tomáš. Objekt občanské vybavenosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.
Uložit do Citace PRO