NOVÁK, Tomáš. Studie sanace vybrané části stokové sítě [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.

Uložit do Citace PRO