BYSTRIANSKÁ, Kateřina. Ocelová konstrukce autosalonu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO