HASA, Michal. Návrh a posouzení prefabrikovaných nosníků uložených ozubem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137859. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO