HANZLÍK, Tomáš. Analýza dynamického chování štíhlých konstrukcí a návrh zařízení na omezení vibrací [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137860. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Vlastislav Salajka.
Uložit do Citace PRO