ČÁP, Radim. Modelování ceny stavebního díla v závislosti na reálných smluvních vztazích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137865. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO