AIGEL, Petr. Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137867. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO