MENŠÍK, Pavel. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137868. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miloš Starý.
Uložit do Citace PRO