CHALMOVSKÝ, Juraj. Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137879. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO