HNILICA, Ondřej. Analýza konstrukčních - mikroklimatických kritérií románské rotundy [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137880. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.

Uložit do Citace PRO