MORAVČÍK, Jan. Rozšíření programového systému pro řízení nástrojového hospodářství NAHOS o správu technologických údajů k vybraným typům nástrojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13790. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Lubomír Vašek.

Uložit do Citace PRO