SLÁVIK, Richard. Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137901. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.
Uložit do Citace PRO