ČERNÁ, Hana. Sledování vlivu složení betonu na odolnost proti abrazi. Online, Diplomová práce, vedoucí Lenka Bodnárová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137923. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO