URBÁNEK, Libor. Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Bydžovský.
Uložit do Citace PRO