ČERNÝ, Pavel. Vývoj vysoce odolného kompozitu s využitím druhotných surovin a taveného čediče [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO