DRBOHLAVOVÁ, Jana, Radim HRDÝ, Ota SALYK, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation. Nanoscale Research Letters [online]. SpringerOpen, 2012, 7(1), 1-4 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1931-7573. Dostupné z: doi:10.1186/1556-276X-7-123

Uložit do Citace PRO