SOUKUPOVÁ, Eva, Eva TIHLAŘÍKOVÁ, Vilém NEDĚLA, Pavla ROVNANÍKOVÁ a Jaroslav PAVLÍK. Effect of the preparation of lime putties on their properties. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2017, 7(1), 1-9 [cit. 2021-12-06]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-017-17527-3

Uložit do Citace PRO