PŘIDAL, Hynek. Návrh strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO