PAULIŠOVÁ, Martina a Tomáš HANÁK. Personnel Costs in the Czech Construction Sector: Investigating the Effect of Company Size. E-GFOS [online]. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, 2017, 8(15), 13-22 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1847-8948. Dostupné z: doi:10.13167/2017.15.2

Uložit do Citace PRO