PRÁŠEK, Jan, Dalibor HÚSKA, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters [online]. Springer, 2011, 6(1), 1-5 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1931-7573. Dostupné z: doi:10.1186/1556-276X-6-385

Uložit do Citace PRO