SOLOVIEVA, Anastasiya, Svetlana MIROSHNICHENKO, Andrey KOVALSKII, et al. Immobilization of Platelet-Rich Plasma onto COOH Plasma-Coated PCL Nanofibers Boost Viability and Proliferation of Human Mesenchymal Stem Cells. Polymers [online]. MDPI, 2017, 9(12), 736-1-736-14 [cit. 2023-09-23]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym9120736

Uložit do Citace PRO