KOZUBÍK, Lukáš. Návrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměny [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Lubomír Klimeš.
Uložit do Citace PRO