RAUŠ, Michal. Matematické modelování vln na vodní hladině [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Tomáš Kisela.
Uložit do Citace PRO