MARUNIAKOVÁ, Zuzana. 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.
Uložit do Citace PRO