VAVŘINOVÁ, Jana. Koherencí řízený holografický mikroskop s digitální optikou. Online, Diplomová práce, vedoucí Zbyněk Dostál. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138036. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO